De juiste knoppen vinden en aanpakken

De Brein Regie Methode?
Zo werkt het!

De Brein Regie Methode bestaat uit een overzichtelijk aantal stappen. Bij het starten van een traject is het doel de cliënt terug te laten keren in het arbeidsproces (curatief) of juist niet uit te laten vallen (preventief).

Als ons wordt gevraagd hoe een dieptesessie exact verloopt en hoe de Brein Regie Methode nu precies werkt, zeggen we nog wel eens dat het de ervaring is, die het antwoord geeft. Want hoe leg je bijvoorbeeld iemand uit hoe een sinaasappel smaakt, als die er nog nooit één heeft geproefd? Als werkgever bent u overigens hartelijk welkom om zelf eens een dieptesessie te ondergaan, zodat u weet wat voor traject u uw medewerker aanbiedt.

Hoewel het dus lastig is om hier heel kort en bondig het verloop van een dieptesessie te omschrijven, lichten we u wel graag de verschillende stappen van een traject bij De Breinregisseur toe.

In maximaal 2 maanden van een burnout af!

Onze garantie geldt voor elke werknemer die gemotiveerd wil deelnemen aan een traject van de Breinregisseur.

Fase 1: De intake

Intrinsieke motivatie en vermogen tot zelfreflectie zijn van essentieel belang voor het starten van een traject. De intake vindt schriftelijk (in te vullen door cliënt) en mondeling (telefonisch of persoonlijk) plaats. Hierin worden cliënt vragen gesteld over en wordt ingezoomd op zaken als concrete klachten (mentaal en fysiek), intrinsieke motivatie, vermogen tot zelfreflectie, welke behandeling vond tot nu toe plaats (hierbij kan gedacht worden aan medicijngebruik, psychische behandeling in het heden of verleden) en concrete doelen wanneer het traject voor cliënt succesvol is.

De intake die vooraf plaatsvindt levert uiteindelijk de ‘triggermomenten’ op waarbij de stressknop wordt geactiveerd en waarmee we in de dieptesessies kunnen werken. Wij geven dan ook altijd pas akkoord op een traject nà beoordeling van deze intake.

Fase 2: Plaatsnemen in de stoel

Tijdens de intensieve dieptesessies wordt gewerkt met de triggermomenten die uit de intake naar voren zijn gekomen. Door middel van vraag- en gesprekstechnieken zal cliënt in de stoel bepaalde situaties uit het verleden herbeleven, onder begeleiding van een gecertificeerde Breinregisseur. Vooraf aan elke sessie voert cliënt dagelijks eenvoudige, maar essentiële oefeningen uit, die helpen het beste resultaat te behalen.

De focus ligt bij deze dieptesessies naast het herbeleven voornamelijk op het zeer bewust waarnemen (letterlijk voelen en ervaren in het lichaam) van de stressreactie op een bepaalde trigger.  De dieptesessies duren maximaal twee uur, maar regelmatig ook korter. De cliënt blijft volledig bij kennis (bijvoorbeeld niet in staat van hypnose) en er is geen fysiek contact met de Breinregisseur. Met de specifieke vraag- en gesprekstechniek wordt in de sessie toegewerkt naar het moment waarop de blokkade is ontstaan, een moment van controleverlies in het verleden van de cliënt.

Na een geslaagde dieptesessie is de blokkade die de lichamelijke stressreactie heeft veroorzaakt weggenomen en zal cliënt zich over het algemeen onmiddellijk rustiger voelen en bijna als vanzelf anders reageren op nieuwe situaties waarbij de trigger voorkomt.

Fase 3: Afronden van het traject

Op enig moment in het traject wordt vastgesteld dat er geen blokkades meer zijn die een buitenproportionele stressreactie geven. Wanneer? Dat verschilt per cliënt. Er zijn voorbeelden die na twee of drie sessies in de stoel ervan af waren, regelmatig zijn het er ook meer. Maar binnen twee maanden is de weg terug uit de burnout gevonden.

Is daarmee de kous af? Vaak wel… maar niet altijd. Het betekent namelijk niet dat er vanaf nu een volledig stressvrij leven wordt gegarandeerd. Wat de Breinregisseur doet, is de lichamelijke stressreactie op triggers wegnemen. Daardoor ontstaat er rust en ruimte om zonder stress aan de slag te gaan met gedragspatronen en overtuigingen. En dat gaat ook niet vanzelf.

 

“Als je een blokkade opspoort, vallen er puzzelstukjes op z’n plek rondom het afmaken van een emotie waar dat eerder niet kon. Dan vloeien er wel eens tranen door dat besef. Het geeft veel mensen ook een gevoel van opluchting; ik zie hier daarom ook veel tranen van geluk.”
ESTHER VAN WAGENINGEN, BREINREGISSEUR

Fase 4: De herstelgarantie

Bij een succesvol afgerond traject is de lichamelijke stressreactie op de triggers uit de intake duurzaam opgeruimd. Het kan voorkomen dat na verloop van tijd cliënt toch weer stressklachten ervaart. Dat kan natuurlijk, want denk- en gedragspatronen zijn vaak al erg oud en hardnekkig. Bij de Breinregisseur geen probleem. Als deze klachten behoren bij de vooraf besproken intake bestaat het recht om hiervoor nieuwe sessies te ondergaan onder de zogenoemde herstelgarantie. Maar waar je je auto elk jaar wegbrengt voor een APK, blijft dat bij ons beperkt tot incidentele gevallen.

“De sessies van De Breinregisseurs hebben resultaten opgeleverd
die ik in een jaar lang therapie nog niet heb gehad.”

MEER REFERENTIES ›

Chat openen
Vragen? We zijn ook bereikbaar via WhatsApp.