Van symptoombestrijding naar duurzame oplossing

De Brein Regie Methode?
Zo werkt het!

 

Bij de Breinregisseur zien wij een burnout als het gevolg van een blokkade in het brein. Die blokkade veroorzaakt in stressvolle situaties negatieve fysiologie (een vervelende lichamelijke reactie zoals bijv. buikpijn, hoofdpijn, trillen, duizelingen, kortademigheid, pijn in ledematen). Zo’n blokkade ontstaat op het moment dat jouw brein bepaalde zintuigelijke waarnemingen (wat je ziet, hoort, proeft, ruikt of voelt) in een stressvolle ervaring samen met de negatieve fysiologie (die vervelende lichamelijke reactie) verkeerd wegschrijft in je onderbewuste. Vergelijkbaar met een foutje op een harde schijf. Dit kan ertoe leiden dat je die negatieve fysiologie, soms wel tientallen jaren later, telkens of opeens opnieuw ervaart in een nieuwe stressvolle situatie. Vaak past deze negatieve fysiologie dan niet in de context van de nieuwe voor jou stressvolle situatie. Het voortdurend ervaren van die negatieve fysiologie kan uiteindelijk leiden tot belemmerende gedrags- en gedachtepatronen die jou tot een burnout kunnen brengen.

In een traject bij de Breinregisseur ruimen we deze blokkades op in zogenoemde dieptesessies, waarna de negatieve fysiologie zich niet meer (of aanzienlijk minder) voordoet. Daarmee wordt dus de óórzaak van het probleem aangepakt, zal je snel een diepe rust in lichaam en geest ervaren en je veel beter staande kunnen houden in stressvolle situaties. Het doel is daarmee om je terug te laten keren in het arbeidsproces (curatief) of juist niet uit te laten vallen (preventief).

Van aanmelden tot afronden bestaat een traject uit 4 fases:

Fase 1: De intake

Voorafgaand aan elk traject vul je een schriftelijke intake in, die mondeling (telefonisch of persoonlijk) met jou wordt besproken. Daarin komen zaken aan bod als concrete klachten (mentaal en fysiek), intrinsieke motivatie, vermogen tot zelfreflectie, welke andere behandeling tot nu toe plaatsvond (bijvoorbeeld medicijngebruik, psychische behandeling in het heden of verleden) en concrete doelen die jij wil bereiken met het traject. Jouw intrinsieke motivatie en vermogen tot zelfreflectie zijn van essentieel belang voor het starten van een traject. Pas ná het bespreken van de intake zullen wij beoordelen of de Brein Regie Methode passend is voor jouw klachten en of een traject kan starten. Een week voorafgaand aan de eerste dieptesessie voer je dagelijks een eenvoudige, maar essentiële oefening uit, die helpt het beste resultaat te behalen.

.

Fase 2: Plaatsnemen in de stoel

Tijdens de intensieve dieptesessies werken we vooral met het zeer bewust waarnemen van de negatieve fysiologie die jij ervaart in stressvolle situaties. Dus het letterlijk voelen en ervaren in je lichaam. Een stressvolle situatie waar jij in het heden veel last van hebt zal over het algemeen het startpunt zijn. Door middel van vraag- en gesprekstechnieken zul je stressvolle situaties waarbij je negatieve fysiologie sterk ervaart herbeleven, onder begeleiding van een gecertificeerde Breinregisseur. Daarmee wordt uiteindelijk toegewerkt naar herbeleving van het moment waarop de blokkade is ontstaan. Bij een geslaagde dieptesessie zal het zelf herstellend vermogen van jouw brein ervoor zorgen dat de zintuigelijke waarnemingen en de gevoelde fysiologie alsnog correct worden weggeschreven in jouw onderbewuste. De blokkade is daarmee definitief opgeruimd. De dieptesessies duren maximaal twee uur, maar regelmatig ook korter. Je blijft volledig bij kennis (bijvoorbeeld niet in staat van hypnose) en er is geen fysiek contact met de Breinregisseur.

Fase 3: Afronden van het traject

Op enig moment in het traject stellen we samen vast dat je geen blokkades meer ervaart, die jou een buitenproportionele stressreactie geven. Wanneer dat is, verschilt per cliënt. Er zijn voorbeelden die na 2 of 3 sessies van hun klachten verlost waren. Regelmatig zijn het er ook meer, het gemiddelde ligt ergens tussen de 5 en de 10 dieptesessies. Over het algemeen hebben onze cliënten binnen twee maanden zoveel blokkades kunnen opruimen dat zij vol vertrouwen het werk weer kunnen oppakken, of hebben kunnen voorkomen dat ze uitvallen.

Is daarmee de kous af? Vaak wel… maar niet altijd. Het betekent namelijk niet dat wij je vanaf nu een volledig stressvrij leven kunnen garanderen. Wat de Breinregisseur doet, is de lichamelijke stressreactie wegnemen. Daardoor ontstaat er rust en ruimte in jouw lichaam en geest om aan de slag te gaan met jouw gedragspatronen en overtuigingen. En dat gaat natuurlijk ook niet vanzelf.

Fase 4: De behandelgarantie

Bij een succesvol afgerond traject zijn er voldoende blokkades duurzaam opgeruimd zodat jij geen of veel minder negatieve fysiologie ervaart. Het kan soms voorkomen dat je na verloop van tijd toch weer stressklachten ervaart. Dat kan natuurlijk, want denk- en gedragspatronen zijn vaak al erg oud en hardnekkig. Bij de Breinregisseur geen probleem. Als deze klachten behoren bij de vooraf besproken intake heb je het recht hiervoor nieuwe sessies te ondergaan onder de zogenoemde behandelgarantie.

Maar waar je je auto elk jaar wegbrengt voor een APK, blijft dat bij de Brein Regie Methode beperkt tot incidentele gevallen.

“De sessies van De Breinregisseurs hebben resultaten opgeleverd
die ik in een jaar lang therapie nog niet heb gehad.”

MEER REFERENTIES ›

Chat openen
Vragen? We zijn ook bereikbaar via WhatsApp.