De juiste knoppen vinden en aanpakken

Wat doet de Breinregisseur?
Zo werkt het!

De gebruikelijke aanpak van burnout is proberen denk- en gedragspatronen te veranderen. Maar de menselijke fysiologie werpt allerlei drempels op die deze aanpak in de weg zitten en voorkomen dat de oorzaak wordt weggenomen. De Breinregisseur kijkt juist naar die oorzaak: het is de stress die de bron vormt waarop we ons richten. Die stress wordt ergens continu ‘geactiveerd’ door een knop. Iets of iemand zet steeds die knop aan. Wij vinden uit wáár die stressknop zit en wie of wat die steeds weer ‘aan’ zet.

De Breinregisseur neemt vervolgens die stressfysiologie weg. Met als winst dat de cliënt haar of zijn gedragspatronen duurzamer kan veranderen. En ook eenvoudiger.

In maximaal 2 maanden van een burnout af!

Onze garantie geldt voor elke werknemer die gemotiveerd wil deelnemen aan een traject van de Breinregisseur.

Duik even mee in het brein!

De Brein Regie Methode bestaat uit een overzichtelijk aantal stappen. In elke fase komen cruciale details aan bod, die samen ervoor zorgen dat de weg uit de burnout wordt gevonden, terug naar de werkvloer en terug naar de regie over het leven.

Fase 1: De intake

Tijdens de intake stellen we vast of de klachten fysiek of mentaal zijn. We maken onderscheid tussen gedragspatronen en neurosomatische reacties op stresssituaties. En om eerlijk te zijn kijken we natuurlijk ook of er geen sprake is van een eenzijdig arbeidsconflict ;-).

Gedachten- en gedragspatronen kun je veranderen. Mensen die zeggen “Dat zit nu eenmaal in mijn karakter,” kletsen maar wat. “Zo ben ik nu eenmaal,” is ook zo’n dooddoener. Als je die redenering doortrekt zou dat impliciet betekenen dat een burnout onlosmakelijk verbonden is aan iemands karakter. Dat is niet het geval. De intake levert uiteindelijk ‘triggermomenten’ op: we benoemen samen de momenten waarop de stressknop (kennelijk) wordt geactiveerd.

Fase 2: Plaatsnemen in de stoel

Nu gaan we lineair naar de oorzaak van die triggermomenten. Wanneer ontstaat die hoofdpijn? Op welke momenten ontstaat de stress? Hoeveel druk staat er op de nekspieren? Van die dingen. En uiteindelijk: Welke gebeurtenis of welke herinnering in iemands leven heeft dit denk- en gedragspatroon veroorzaakt?

Op enig moment tijdens deze sessie ga je ervaringen voelen en delen, net zolang totdat je een niet goed opgeslagen gebeurtenis (gedeeltelijk) herbeleeft. Nu bereiken we een punt waarop ooit een blokkade is ontstaan: een punt van controleverlies, waar een negatieve fysiologie en vaak ook een (remmende) overtuiging aan vastzit.

Onder normale omstandigheden slaat het brein een gebeurtenis plus het gevoel dat erbij hoort tot in detail op. Maar wat doen de hersenen bij een ervaring die gepaard gaat met controleverlies? Dan treedt in de hersenen als het ware kortsluiting op: de met paniekfysiologie gecodeerde gegevens worden niet goed in het onbewuste opgeslagen.

Het gevolg? Deze negatieve fysiologie wordt te pas en te onpas geactiveerd. Ook als daar op het eerste gezicht helemaal geen context voor is! Dat kost heel veel energie, wat uiteindelijk vaak tot burnoutklachten leidt.

Fase 3: We dealen met ‘het triggerpunt’

Op enig moment vindt de Breinregisseur het punt waar de stressfactor is ontstaan. Doorgaans is dat een heel normaal punt, een periode in iemands leven waarin de ‘stressor’ gewoon een overlevingsmechanisme in gang zette.

“Als je een blokkade opspoort, vallen er puzzelstukjes op z’n plek rondom het afmaken van een emotie waar dat eerder niet kon. Dan vloeien er wel eens tranen door dat besef. Het geeft veel mensen ook een gevoel van opluchting; ik zie hier daarom ook veel tranen van geluk.”

ESTHER VAN WAGENINGEN, BREINREGISSEUR

Fase 4: de APK

Is daarmee de kous af? Ja. Er zijn voorbeelden van mensen die na twee sessies met de Breinregisseur à twee uur in de stoel ervan af waren. Het kunnen er ook meer zijn natuurlijk. Maar binnen twee maanden is de weg terug uit de burnout gevonden. Soms is er weer een stresssignaal. Dat kan natuurlijk, want ook de denk- en gedragspatronen kunnen heel oud zijn en soms nog even de kop opsteken. We noemen dat een ‘apk-tje’: even terug in de stoel voor een korte controle en opknapbeurt. Maar waar je je auto elk jaar wegbrengt voor zo’n apk, blijft dat bij ons beperkt tot incidentele gevallen.

“De sessies van De Breinregisseurs hebben resultaten opgeleverd
die ik in een jaar lang therapie nog niet heb gehad.”

MEER REFERENTIES ›