Ontmoet onze Breinregisseurs.

Ynco de Jong

OPRICHTER | BREINREGISSEUR | TRAINER

Oprichter Ynco de Jong (1964) heeft ruim twintig jaar ervaring in groepstraining en personal coaching. Deze ervaring, én zijn eigen burnout zo’n zeventien jaar geleden, deden hem inzien dat een diepgaande verandering het grootst is bij een individuele benadering. Met Ynco’s levensmotto ‘Dare to share’ als vertrekpunt was de volgende stap logisch: zo veel mogelijk mensen helpen. Daarom richtte hij de Breinregisseur op en bereidde de weg voor andere consultants om ook mee te helpen aan de gezamenlijke doelstelling: mensen de regie over hun leven teruggeven. Ynco: “Mensen zitten soms langer dan een jaar thuis met een burnout. Véél te lang en een direct gevolg van de chaotische manier waarop Nederland met de burnout omgaat. Alles moet draaien om het terugpakken van de regie.”

 

“Iedereen heeft het recht op de regie over haar of zijn eigen leven.”

Maaike Eijgenhuijsen

BREINREGISSEUR | FINANCIELE ADMINISTRATIE

Zo veel mogelijk mensen weer in hun kracht zetten. Aan die diepe wens kan Maaike Eijgenhuijsen op haar eigen manier gestalte geven bij de Breinregisseur. Maaike deed in zeer diverse branches ervaring op in management, loopbaanbegeleiding en reïntegratie. “De kracht van de door ons toegepaste dieptesessies maakt dat ik rotsvast vertrouwen heb in de Brein Regie Methode,” zegt ze hierover, “en er heel graag mee werk. Ik help jou de stappen zetten naar het punt waarop je weer gaat bloeien.”

 

“Ik wil graag zo veel mogelijk mensen weer in hun kracht zetten.”

Esther van Wageningen

BREINREGISSEUR | TRAINER

Mensen stimuleren en inspireren om hun dromen te volgen en waar te maken, dat is de passie van Esther van Wageningen. Sinds 1995 volgde ze die passie in het basisonderwijs en sinds 2019 vanuit haar eigen bedrijf Rheset. Soms lukt het even niet meer om je dromen waar te maken, weet Esther uit eigen ervaring, omdat iets je in de weg staat. “Mijn eigen zoektocht naar regie en geluk bracht me bij de Breinregisseur en deed de deur open naar deze nieuwe carrière.”

 

“Droom, durf, doe.”

Elianne Vossen

BREINREGISSEUR

Haar functies als leidinggevende en projectmanager in de sociale sector maakten van Elianne Vossen een gedreven bruggenbouwer, gericht op verbinding en vernieuwing. Elianne: “Het is mijn missie om ieders unieke talenten te laten floreren, in onze maatschappij, in teams, in elk individu.” Ook bij het uitvoeren van opdrachten voor illustraties en teksten vormt zelfontplooiing de rode draad. “Mijn rol als Breinregisseur sluit hier dan ook naadloos bij aan. Mensen gaan hun eigen kracht weer voelen en van daaruit handelen. Wat is er mooier dan daar getuige van te mogen zijn?”

 

“Het is mijn missie om ieders unieke talenten te laten floreren.”

Myrna Peelen

BREINREGISSEUR | BACKOFFICE

De Brein Regie Methode bracht Myrna daadwerkelijk in contact met zichzelf en de ontdekking dat zij haar talenten kon toepassen om te komen tot meer individueel contact dan in haar eerdere werk mogelijk was . Door eigen ervaring overtuigd van de werking, staat voor haar nu centraal dat de ambitie van de Breinregisseur — zo veel mogelijk mensen helpen —  wordt gerealiseerd. Door haar jarenlange ervaring in de zorg en planning creëert Myrna ruimte voor de medewerkers en Breinregisseurs om hun eigen talenten in te zetten. “Ik gun iedereen de wetenschap dat je niet hoeft te leven met de overtuiging dat dingen nu eenmaal zo zijn en dat er een weg is om je echte eigen talenten te kunnen ontdekken.”

 

“Volg het pad van jouw dromen, niet de snelweg van andermans verwachtingen.”

Jurgen Waisfisch

BREINREGISSEUR | MARKETING

Door een aantal impactvolle gebeurtenissen in zijn eigen leven raakte Jurgen steeds meer geïntrigeerd door wat er aan de basis ligt van keuzes en gedrag bij hemzelf en anderen. Zijn vraag ‘Zou er iets diep in mij zijn dat mijn overtuigingen stuurt en waar ik met mijn bewustzijn helemaal geen invloed op heb?’ werd beantwoord in De Breinregie Methode. Vanuit zijn achtergrond in de financiële wereld heeft hij veel gedrags- en verwachtingspatronen gezien waarbij mensen door hoge werkdruk en prestatiedrang met een burn-out en andere klachten te maken kregen. “Nu heb ik de bevoorrechte positie om mensen op basis van eigen ervaringen te kunnen helpen via De Breinregisseur”.

 

“Hoe langer ik leef, hoe minder ik weet.”

Jolande van den Berg

BREINREGISSEUR

Verpleegkundige, trainer, casemanager en teamleider met jarenlange ervaring in de zorg. Dat brengt met zich mee dat Jolande als vanzelf mensgericht werkt. Andere steekwoorden zijn voor haar betrouwbaar, laagdrempelig samenwerken, communicatie, leergierig en professioneel. Jolande: “Samen met jou wil ik zorgen dat jij weer in je kracht komt en datgene kan doen waar je blij van wordt en goed in bent.” Jolandes motto ‘Zorgen doen we samen’ is duidelijk zichtbaar in haar leven, haar bedrijf TriZorg en haar werk als Breinregisseur.

 

“Zorgen doen we samen.”

Marianne Witteveen

BREINREGISSEUR

Vanuit haar warme betrokkenheid bij mensen wil Marianne ieder die het nodig heeft een oppepper geven. Door haar werk als HR adviseur is zij in aanraking gekomen met de Brein Regie methode. Na eerst over haar eigen gezonde argwaan heen te stappen is ze super enthousiast geworden, omdat ze heeft ervaren en gezien dat het werkt! Vanuit deze overtuiging wil ze graag met veel bezieling als Breinregisseur cliënten helpen weer de regie over hun leven terug te pakken. Daarmee de oppepper te geven die iemand nodig heeft om opnieuw of voor het eerst met hartstocht en gedrevenheid zijn/haar leven vorm te geven.

 

“Enthousiaste verbinder met oog voor het unieke in ieder mens.”

Jenny Huisman

ADVISEUR

Jenny brengt een schat aan ervaring in de zakelijke dienstverlening met zich mee, opgebouwd in haar werk als accountmanager voor HR-gerelateerde producten en diensten. “Met die ervaring wil ik graag bijdragen aan het helpen van mensen met stress- en burnoutgerelateerde klachten,” zegt Jenny. Het spreekt haar bijzonder aan dat ze via De Breinregisseur een bijdrage kan leveren aan de inzetbaarheid van werkend Nederland. “Ik zet mij graag in voor een goede relatie met onze opdrachtgevers. Aan mij de mooie taak om u te informeren, adviseren en te faciliteren in de complete dienstverlening van De Breinregisseur.”

 

“Ik draag graag bij aan het helpen van mensen met stress- en burnoutgerelateerde klachten.”