Trajecten om uw
medewerkers te helpen

U wilt uw medewerker laten begeleiden door een van onze Breinregisseurs? Laat ons u adviseren bij het kiezen van het passende traject. Meestal is een intake nodig voordat we u gedegen kunnen adviseren over de route die voor uw medewerker tot het beste resultaat zal leiden.

 

Curatief traject met 2-maanden behandelgarantie

VOOR MEDEWERKERS MET EEN DIAGNOSE BURNOUT DIE VOLLEDIG ZIJN UITGEVALLEN.

Een medewerker die volledig is uitgevallen, wordt intensief en persoonlijk begeleid door een van onze Breinregisseurs. Hierbij is te allen tijde sprake van maatwerk. Door middel van intensieve begeleiding, tijdens maximaal 2 uur durende dieptesessies, nemen we bij de betrokken medewerker essentiële blokkades weg die de fysiologische problemen (zoals angst en stress) veroorzaken. We maken hiervoor gebruik van dieptesessies volgens de Brein Regie Methode.

Naast de dieptesessies zetten we alles in wat nodig is voor het herstel van de medewerker. Dit kan variëren van externe coaching, bijvoorbeeld op talenten en kwaliteiten, bewegingsondersteuning van een therapeut of instructeur tot voedingsbegeleiding van een gespecialiseerd coach. Zodra de verschijnselen uit de intake verholpen zijn, eindigt dit traject en gaat de behandelgarantie in.

 

Behandelgarantie

Wij garanderen bij een curatief traject dat de medewerker in 2 maanden op de weg terug is en weer geheel of gedeeltelijk aan het werk. Lukt dit niet in 2 maanden, dan gaan wij door met de behandeling en begeleiding voor eigen rekening en risico. Onze behandelgarantie blijft van kracht gedurende de arbeidsovereenkomst van de betrokken medewerker bij de werkgever. De behandelgarantie geldt niet voor eerder ontstane lichamelijke klachten en het besluit van een deelnemer om zelf te stoppen met het traject.

Preventie traject met behandelgarantie

VOOR MEDEWERKERS MET (ERNSTIGE-) BURNOUTKLACHTEN DIE GEDEELTELIJK ZIJN UITGEVALLEN OF EEN PATROON VAN GEREGELD VERZUIM LATEN ZIEN.

Een medewerker die gedeeltelijk is uitgevallen of regelmatig verzuimt, behandelen wij op een manier die vergelijkbaar is met het curatie traject met 2-maanden garantie. Het is onze ervaring dat de begeleiding met alleen onze Brein Regie Methode hier meestal afdoende is. Zodra de verschijnselen uit de intake verholpen zijn, eindigt dit traject en gaat de behandelgarantie in.

 

Behandelgarantie

Wij garanderen bij een preventie traject dat de medewerker aan het werk blijft en geheel of gedeeltelijk herstelt. Is dit niet het geval, dan gaan wij door met de behandeling en begeleiding voor eigen rekening en risico. Onze behandelgarantie blijft van kracht gedurende de arbeidsovereenkomst van de betrokken medewerker bij de werkgever. De behandelgarantie geldt niet voor eerder ontstane lichamelijke klachten en het besluit van een deelnemer om zelf te stoppen met het traject.

Intensive traject met behandelgarantie

VOOR MEDEWERKERS MET DIAGNOSE BURNOUT, BURNOUTKLACHTEN OF VERSCHIJNSELEN VAN LANGDURIGE OF HEVIGE STRESS.

Voor medewerkers die u eigenlijk niet kunt missen op het werk, met de diagnose burnout, met burnoutklachten of verschijnselen van langdurige of hevige stress, hebben we het intensive programma ontwikkeld. Bij deze intensieve methode werken we zowel individueel als groepsgewijs. In de groep wordt gewerkt aan leefstijl, sport, voeding en worden ervaringen gedeeld. Individueel heeft de medewerker dagelijks een dieptesessie waarin we werken aan het oplossen van de oorzaken van stress. Doordat de medewerker twee keer 5 dagen helemaal uit de dagelijkse beslommeringen is en zich volledig kan focussen op zijn of haar eigen herstel, is dit programma bijzonder geschikt voor medewerkers die zich moeilijk kunnen losmaken van hun omgeving.

 

Het intensive traject met behandelgarantie duurt 3 weken:

Week 1
De medewerker verblijft van maandag tot en met vrijdag intern. We werken volgens een vast programma, zowel individueel als in de groep.
Week 2
De medewerker verblijft deze week in de thuis- en werksituatie en houdt in een ‘dagboek’ bij waar en wanneer de stressniveaus worden geactiveerd.
Week 3
In een wederom vast programma wordt van maandag tot en met vrijdag gewerkt om de resterende oorzaken van de stress op te lossen. 


In week 1 en 3 verblijft de medewerker intern op locatie. Gedurende het hele traject en bij de nazorg is er vanzelfsprekend nauw contact tussen de medewerker en de Breinregisseur. Na week 3 treedt de behandelgarantie in werking, net zoals bij de andere trajecten.

“De sessies van De Breinregisseurs hebben resultaten opgeleverd
die ik in een jaar lang therapie nog niet heb gehad.”

MEER REFERENTIES ›