Trajecten om uw
medewerkers te helpen

U wilt uw medewerker laten begeleiden door een van onze Breinregisseurs? Laat ons u adviseren bij het kiezen van het passende traject. Een intake is altijd nodig voordat we u gedegen kunnen adviseren over de route die voor uw medewerker tot het beste resultaat zal leiden.

 

Preventief traject met herstelgarantie

VOOR MEDEWERKERS MET STRESS- EN BURNOUT KLACHTEN DIE DREIGEN UIT TE VALLEN.

Steeds vaker begeleiden wij medewerkers met hevige en langdurige stressklachten, die zich nog wel staande weten te houden op het werk. Als er geen actie wordt ondernomen, is volledige en langdurige uitval voor hen een zeer reëel scenario. Specifiek voor medewerkers die dreigen uit te vallen of reeds een patroon van geregeld verzuim laten zien, hebben wij het preventieve traject ontwikkeld. Door middel van maximaal 2 uur durende dieptesessies, nemen we bij de betrokken medewerker essentiële blokkades weg die de lichamelijke stressreactie veroorzaken. Het is onze ervaring dat het ondergaan van onze Brein Regie Methode sessies hier meestal afdoende is om de stressklachten weg te nemen en weer rust en regie terug te vinden in het werk.

Herstelgarantie

Wij garanderen bij een preventief traject dat de medewerker aan het werk blijft en geheel of gedeeltelijk herstelt. Is dit tegen de verwachting niet het geval, dan gaan wij door met de begeleiding voor eigen rekening en risico. Onze herstelgarantie blijft van kracht gedurende de arbeidsovereenkomst van de betrokken medewerker bij de werkgever. De garantie geldt niet voor eerder ontstane lichamelijke klachten en het besluit van een deelnemer om zelf te stoppen met het traject.

Curatief traject met herstelgarantie

VOOR MEDEWERKERS MET EEN DIAGNOSE BURNOUT DIE VOLLEDIG ZIJN UITGEVALLEN

Mocht een medewerker toch geheel (of gedeeltelijk) zijn uitgevallen, dan kunnen we ook die medewerker door een van onze Breinregisseurs laten helpen in het daarvoor ontwikkelde curatieve traject. Door middel van intensieve begeleiding, tijdens maximaal 2 uur durende dieptesessies, nemen we bij de betrokken medewerker essentiële blokkades weg die de lichamelijke stressreactie veroorzaken. We maken daarbij ook in dit traject gebruik van dieptesessies volgens de Brein Regie Methode.

Naast de dieptesessies kan er in dit curatieve traject ook aanvullende (externe) begeleiding worden gegeven die het herstel van de medewerker bevorderen. Dit kan variëren van bijvoorbeeld coaching op talenten en kwaliteiten, bewegingsondersteuning, voedingsbegeleiding tot ademhalingstechnieken. Zodra de verschijnselen uit de intake verholpen zijn, eindigt dit traject en gaat de herstelgarantie in.

Herstelgarantie

Wij garanderen bij een curatief traject dat de medewerker binnen 2 maanden weer geheel of gedeeltelijk hersteld is en de weg terug naar de werkvloer heeft gevonden. Is dit onverwacht niet het geval, dan gaan wij door met de begeleiding voor eigen rekening en risico. Onze herstelgarantie blijft van kracht gedurende de arbeidsovereenkomst van de betrokken medewerker bij de werkgever. De garantie geldt niet voor eerder ontstane lichamelijke klachten en het besluit van een deelnemer om zelf te stoppen met het traject.

Intensive traject met herstelgarantie

VOOR MEDEWERKERS MET DIAGNOSE BURNOUT, BURNOUTKLACHTEN OF VERSCHIJNSELEN VAN LANGDURIGE OF HEVIGE STRESS.

Voor medewerkers die u absoluut niet kunt missen op het werk, met de diagnose burnout, met burnoutklachten of verschijnselen van langdurige of hevige stress, hebben we het intensive programma ontwikkeld. Bij deze intensieve methode werken we zowel individueel als groepsgewijs. In de groep wordt gewerkt aan leefstijl, sport, voeding en worden ervaringen gedeeld. Individueel heeft de medewerker dagelijks een dieptesessie waarin we werken aan het oplossen van de oorzaken van stress. Doordat de medewerker twee keer 5 dagen helemaal uit de dagelijkse beslommeringen is en zich volledig kan focussen op zijn of haar eigen herstel, is dit programma bijzonder geschikt voor medewerkers die zich moeilijk kunnen losmaken van hun omgeving.

 

Het intensive traject met behandelgarantie duurt 3 weken:

Week 1
De medewerker verblijft van maandag tot en met vrijdag intern. We werken volgens een vast programma, zowel individueel als in de groep.
Week 2
De medewerker verblijft deze week in de thuis- en werksituatie en houdt in een ‘dagboek’ bij waar en wanneer de stressreactie(s) worden geactiveerd.
Week 3
In een wederom vast programma wordt van maandag tot en met vrijdag gewerkt om de resterende oorzaken van de stress op te lossen.

In week 1 en 3 verblijft de medewerker intern op locatie. Gedurende het hele traject en bij de nazorg is er vanzelfsprekend nauw contact tussen de medewerker en de Breinregisseur. Na week 3 treedt de herstelgarantie in werking, net zoals bij de andere trajecten.

“De sessies van De Breinregisseurs hebben resultaten opgeleverd
die ik in een jaar lang therapie nog niet heb gehad.”

MEER REFERENTIES ›