Trajecten om uw
medewerkers te helpen

U wilt uw medewerker laten begeleiden door een van onze Breinregisseurs? Laat ons u adviseren bij het kiezen van het passende traject. Een intake is altijd nodig voordat we u gedegen kunnen adviseren over de route die voor uw medewerker tot het beste resultaat zal leiden.

 

Preventief traject met herstelgarantie

VOOR MEDEWERKERS MET STRESS- EN BURNOUT KLACHTEN DIE DREIGEN UIT TE VALLEN.

Steeds vaker begeleiden wij medewerkers met hevige en langdurige stressklachten, die zich nog wel staande weten te houden op het werk. Als er geen actie wordt ondernomen, is volledige en langdurige uitval voor hen een zeer reëel scenario. Specifiek voor medewerkers die dreigen uit te vallen of reeds een patroon van geregeld verzuim laten zien, hebben wij het preventieve traject ontwikkeld. Door middel van maximaal 2 uur durende dieptesessies, nemen we bij de betrokken medewerker essentiële blokkades weg die de lichamelijke stressreactie veroorzaken. Het is onze ervaring dat het ondergaan van onze Brein Regie Methode sessies hier meestal afdoende is om de stressklachten weg te nemen en weer rust en regie terug te vinden in het werk.

Herstelgarantie

Wij garanderen bij een preventief traject dat de medewerker aan het werk blijft en geheel of gedeeltelijk herstelt. Is dit tegen de verwachting niet het geval, dan gaan wij door met de begeleiding voor eigen rekening en risico. Onze herstelgarantie blijft van kracht gedurende de arbeidsovereenkomst van de betrokken medewerker bij de werkgever. De garantie geldt niet voor eerder ontstane lichamelijke klachten en het besluit van een deelnemer om zelf te stoppen met het traject.

Curatief traject met herstelgarantie

VOOR MEDEWERKERS MET EEN DIAGNOSE BURNOUT DIE VOLLEDIG ZIJN UITGEVALLEN

Mocht een medewerker toch geheel (of gedeeltelijk) zijn uitgevallen, dan kunnen we ook die medewerker door een van onze Breinregisseurs laten helpen in het daarvoor ontwikkelde curatieve traject. Door middel van intensieve begeleiding, tijdens maximaal 2 uur durende dieptesessies, nemen we bij de betrokken medewerker essentiële blokkades weg die de lichamelijke stressreactie veroorzaken. We maken daarbij ook in dit traject gebruik van dieptesessies volgens de Brein Regie Methode.

Naast de dieptesessies kan er in dit curatieve traject ook aanvullende (externe) begeleiding worden gegeven die het herstel van de medewerker bevorderen. Dit kan variëren van bijvoorbeeld coaching op talenten en kwaliteiten, bewegingsondersteuning, voedingsbegeleiding tot ademhalingstechnieken. Zodra de verschijnselen uit de intake verholpen zijn, eindigt dit traject en gaat de herstelgarantie in.

Herstelgarantie

Wij garanderen bij een curatief traject dat de medewerker binnen 2 maanden weer geheel of gedeeltelijk hersteld is en de weg terug naar de werkvloer heeft gevonden. Is dit onverwacht niet het geval, dan gaan wij door met de begeleiding voor eigen rekening en risico. Onze herstelgarantie blijft van kracht gedurende de arbeidsovereenkomst van de betrokken medewerker bij de werkgever. De garantie geldt niet voor eerder ontstane lichamelijke klachten en het besluit van een deelnemer om zelf te stoppen met het traject.

Chat openen
Vragen? We zijn ook bereikbaar via WhatsApp.