Breinregisseur Trajecten 

Welk traject het meest passend is voor de specifieke klachten van jouw medewerker? Pas na het afnemen van een uitgebreide intake kunnen wij hierover goed adviseren. We bieden hiervoor zowel preventieve als  curatieve trajecten aan.

 

Preventief traject 

VOOR MEDEWERKERS MET STRESS- EN BURNOUT KLACHTEN DIE DREIGEN UIT TE VALLEN.

Steeds vaker begeleiden wij medewerkers met hevige en langdurige stressklachten, die zich nog wel staande weten te houden op het werk. Als er geen actie wordt ondernomen, is volledige en langdurige uitval voor hen een zeer reëel scenario. 

Specifiek voor jouw medewerkers die dreigen uit te vallen of reeds een patroon van geregeld verzuim laten zien, hebben wij het preventieve traject ontwikkeld. Door middel van dieptesessies nemen we bij jouw medewerker essentiële blokkades weg die de lichamelijke stressreactie veroorzaken. 

Het is onze ervaring dat het ondergaan van een beperkt aantal van onze Brein Regie Methode sessies hier meestal voldoende is om de stressklachten weg te nemen en weer rust en regie terug te vinden in het werk.

Curatief traject

VOOR MEDEWERKERS MET MET STRESS- EN BURNOUT KLACHTEN  DIE AL ZIJN UITGEVALLEN

Mocht een van jouw medewerkers al geheel (of gedeeltelijk) zijn uitgevallen, dan kunnen we ook die helpen bij de terugkeer naar het werk. 

Gedurende het specifiek hiervoor ontwikkelde curatief traject begeleiden wij jouw medewerker intensief en nemen we essentiële blokkades weg die de lichamelijke stressreactie veroorzaken. We maken ook in dit traject gebruik van dieptesessies volgens de Brein Regie Methode. Afhankelijk van de ernst van de klachten en de duur van de uitval kunnen er meer dieptesessies nodig zijn dan bij een preventief traject.

Naast de dieptesessies kan er in dit curatieve traject ook aanvullende (externe) begeleiding en advies worden gegeven die het herstel van de medewerker bevorderen. Dit kan variëren van bijvoorbeeld coaching op talenten en kwaliteiten, bewegingsondersteuning, voedingsbegeleiding of ademhalingstechnieken.

Chat openen
Vragen? We zijn ook bereikbaar via WhatsApp.