Wij helpen u van uw burnout af!

Elke werkgever weet het: een medewerker in een burnout die zich ziekmeldt, is de regie over haar of zijn leven kwijt en zal de weg terug naar de werkvloer pas weer vinden als de regie is teruggepakt.

Dat is in het kort wat de Breinregisseur doet. Het wezenlijke verschil met wat anderen doen is dat wij werken volgens een neuro-somatische aanpak, in plaats van een psycho-somatische aanpak. Een burnout is meestal het gevolg van één of meerdere blokkades. Die blokkades pakken we aan met onze Brein Regie Methode. Veel eenvoudiger, sneller en effectiever.

De gebruikelijke aanpak van burnout is proberen denk- en gedragspatronen te veranderen. Maar de menselijke fysiologie werpt allerlei drempels op die deze aanpak in de weg zitten en voorkomen dat de oorzaak wordt weggenomen. De Breinregisseur kijkt juist naar die oorzaak: het is de stress die de bron vormt. Die stress wordt ergens continu ‘geactiveerd’ door een knop. Iets of iemand zet steeds die knop aan. Wij vinden uit wáár die stressknop zit en wie of wat die steeds weer ‘aan’ zet.

De Breinregisseur neemt vervolgens die stressfysiologie weg. Met als winst dat de cliënt haar of zijn gedragspatronen eenvoudig en duurzaam kan veranderen.

“Als je niets nieuws doet, verandert er niets”

YNCO DE JONG – OPRICHTER DE BREINREGISSEUR

“De sessies van De Breinregisseurs hebben resultaten opgeleverd
die ik in een jaar lang therapie nog niet heb gehad.”

MEER REFERENTIES ›